NETAČNE TVRDNJE KERIMA ŠVRAKIĆA I FATMIRA ALISPAHIĆA

Evo što piše izvjesni Kerim Švrakić a odobravajući prenosi Fatmir Alispahić (publicista koji i inače godinama ponavlja ove prevarantske teze KOS-MOS-ove propagande), čime ova dvojica danas (!) Velikoj Srbiji služe efikasnije nego njen sada zatvoreni Radovan Karadžić, citat:
 
¨Šta čuvaju čuvari Republike BiH kad Republike više nema.  Dejtonski sporazum je samo neminovna posljedica izgubljenog rata, od neusporedivo jačeg neprijatelja.  Bošnjački narod je izgubio sudbonosni rat, krvavi rat u kome je biološki opstanak tog nesretnog naroda bio neizvjestan, narod i njegova jedina domovina koje su neprijatelji bili osudili na smrt, a najmoćnije svjetske sile sjedile skrštenih ruku iščekujući konačan kraj.¨ - kraj citata.  
 Ovo je otprilike četvrtina kraćeg teksta koji je dodatno ispunjen podvalama, ali je i ovaj citat dovoljan kao ilustracija nekih od glavnih teza iz arsenala KOS-MOS-ove propagande (MOS - Muslimanska Obavještajna Služba, odjeljenje KOS-a za vladavinu nad bošnjačkim narodom, uništenje Republike BiH i osnivanje Republike srpske).  A evo kako Švrakiću (i Alispahiću) na to ispravno odgovara branitelj RBiH Musadik Borogovac iz Sarajeva:

Ove tvrdnje Kerima Švrakića su netačne.  I najjača vojska nemoćna je pred samo jednim neprijateljem - izdajom.  Rat nije izgubljen.  Nezakonita (time i nevažeća) ustavna kapitulacija je potpisana kad je Armija Republike BiH oslobađala po jedan grad dnevno.  Aktiviran je plan Kontakt grupe kao samo još jedna najnovija verzija predratnih Izetbegovićevih dogovora sa SDS i HDZ u sarajevskoj diplomatskoj rezidenciji 'Konak' u toku februara i marta 1992., a čak i u Predsjedništvu RBiH kao njegova (a ne ¨naša¨!) kapitulacija i jasna poruka Srbima da je Ustav RBiH otvoren za diskusiju - a time i Izetbegovićeve granice smrti dogovorene unutar RBiH čime su samo još ŽIVI muslimani u srpskim kantonima (pa provincijama, pa na kraju entitetu) ostali jedini problem da de facto postane i de iure. 
 
Naravno da su se svjetski hohštapleri - počevši od Carringtona preko Owena, Stoltenberga, Holbrookea pa sve do Lajčaka i danas aktualnog Inzka - bacili na pos'o da u Bosni na svirepoj i ¨mudroj¨ Izetbegovićevoj izdaji Republike BiH prave svoje karijere posrednika. 
 
Već 1991., silom prava, legalnom disolucijom SFR Jugoslavije, neovisnost RBiH - potpuna neovisnost, dakle, izvan Alijinog guranja BiH u ¨asimetričnu federaciju¨ sa Srbijom i Crnom Gorom - bila je izvjesna, bila je pravna činjenica, pravna posljedica legalne disolucije Jugoslavenske federacije i tako Božji dar muslimanima kojega su silom prava usprkos mržnji priznali svi srpski povijesni saveznici počevši od Britanaca preko Francuza pa do Grka i Rusa.  Priznali su RBIH i pored toga što je Alija otvorio za diskusiju Ustav svoje zemlje sa onima koji ga ne priznaju.  Ali je ukidanje te neovisnosti pravni otac Republike srpske i posljednji predsjednik Predsjedništva RBiH obavio pomoću mahnitova po hudbama SDA i IZ i prodao bosanskom evladu željnom da ima vođu, kao svoju veliku mudrost. 
 
Tvrditi da ¨Svijet nije učinio ništa da zaštiti RBiH¨ je zatvaranje očiju i udvaranje novoj ¨nauci¨ post-dejtonskog idolopoklonstva ¨učenjaka¨ po gluhim bosanskim zabitima i memljivim hudbama u kojima se negiraju pravni i stvarni argumenti prava na postojanje Republike BiH u korist teorije ¨poraza svake Bosne¨ - a sve da bi se progutala izdaja navodnog ¨velikog muslimana¨ Alije, čovjeka pitastog lica koji je eto gradio ¨malu muslimaniju¨ kakvu i ovi bijednici priželjkuju ne videći da je ustvari gradio Veliku Srbiju odužujući se svojoj genetskoj ljubavi prema svom srpstvu i rodnoj grudi Adi Ciganliji. 
 
Ljudi sa bradama koje počinju odmah ispod očiju (da bi izgledali arapskije), ti arabizirani bosanski seljačići, bi da, pozivajući se na ¨arapsko plemensko vlasništvo nad islamom¨, bosansku muzičku i kulturnu superiornu ornamentiku odbace u blatu svojih zabiti a sve u duhu Alijinog savezništva sa srpskom hrišćanskom braćom pod parolom ¨svi vjernici su braća¨.  Svi oni zajedno podrazumijevaju Alijinu Republiku srpsku i zajedno mrze Republiku koja se 1983. godine usudila narugati malom bezvrijednom srbofilu Aliji i strpati ga na robiju jer je tvrdio njihovu ¨verničku ideju¨ da ¨muslimanima ne treba država, nego im treba duhovna država¨.  I na dženazama u entitetu masovnih grobnica oni tvrde po Alijinom postulatu da su ¨krivi neki pojedinci¨ a nikako Alijina ¨mudro i u nemoći¨ potpisana Republika srpska.  Kazati istinu da je ¨veliki musliman¨ Alija potpisao veliku Republiku srpsku nakon objavljenog genocida je hereza.  Nego govore ¨da su ga vukli za rukav¨.  Arabiziranim strašilima sa dlakama i bradama koje počinju već ispod očiju, predmet mržnje i obračuna je Republika Bosna i Hercegovina a ne Republika srpska!  
 
Tvrditi da je RBiH ¨izgubila rat¨ od Srba, potpuno je falsificiranje u korist idolopoklonstva prema ¨mudrom Aliji¨ - tom srbofilnom a ne islamskom izdajniku Bosne.  Švrakićeve teze su oružje kojim u Bosnu ulazi agresija arabizacije kao staro-novo najmoćnije oružje Britanaca protiv muslimana još od Wehaba a zatim i Lorensa od Arabije koji je poveo arapska plemena u sveti rat protiv same ideje da muslimani snagom države (a ne sudbine) mogu da prežive.  Ti bradati novi agresori na Bosnu osim što tvrde da je RBiH gubitnik rata (a ne žrtva izdaje i prevare), čeznu da Teoriju države i Republiku BiH zamjene sa poganskim arapskim predislamskim simbolima u nekulturi i svojim primitivnim marševima od četiri tona, a da bosanske džamije zamjene sa arapskim plemenskim i predislamskim mrakom vjerovanja u sudbinu kojim su Ghazalijevi majmuni vratili svoje pleme u plemensku pogan i sad bi uz pomoć novca i ¨'merike¨ arabizirali čitavu daleko progresivniju islamsku periferiju uključujući Bosnu koja je razoružana SAMO svirepom izdajom a ne ¨svojom nemoći da opstane¨ kako lažno tvrdi Kerim Švrakić a aplaudira mu Fatmir Alispahić.